Αρχική σελίδα    Προφίλ    Υπηρεσίες   Κοστολόγηση    Επικοινωνία    Σύνδεσμοι

Βάλια Ευσταθίου 
Mεταφράστρια, υποτιτλίστρια, επιμελήτρια

 

Συνεργασία με οργανισμούς (Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Εκδόσεις 4Π, DeAgostini, Μηχανική Α.Ε., ΕΛ.Ο.Τ., Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.ά.), εταιρείες υποτιτλισμού και μεταφραστικά γραφεία (Audio Visual, Lumiere, Translab κ.ά.) και ιδιώτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

             ●   Πτυχιούχος Ιόνιου Πανεπιστημίου, Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

                  (το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα σε αυτούς τους τομείς). Ειδίκευση στην

                  οικονομική, στη νομική και στην τεχνική μετάφραση.

 

             ●   Πρακτική άσκηση στο School of Modern Languages, Centre for Translation and Intercultural

                  Studies του University of  Manchester στην Αγγλία. Ειδίκευση στην τεχνική, στη λογοτεχνική

                  και στην οπτικοακουστική μετάφραση.

 

             ●   Πιστοποιητικά υποτιτλισμού, σύγχρονων μεταφραστικών εργαλείων και διάφορων ξένων γλωσσών.

 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: .html, .doc, .pdf