Αρχική σελίδα    Προφίλ    Υπηρεσίες   Κοστολόγηση    Επικοινωνία    Σύνδεσμοι

Μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση

 

 

info@adaptum.gr

 

 

αναφέροντας τη γλώσσα-πηγή, τη γλώσσα-στόχο, το μέγεθος και το είδος του κειμένου, καθώς και τη ζητούμενη ημερομηνία παράδοσής του.

 

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να επισυνάψετε δείγμα του προς μετάφραση κειμένου, προκειμένου να αξιολογηθεί και να κοστολογηθεί και θα λάβετε απάντηση το συντομότερο.