Αρχική σελίδα    Προφίλ    Υπηρεσίες   Κοστολόγηση    Επικοινωνία    Σύνδεσμοι

Αγγλο-Ελληνικό / Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Χημείας

Λεξικό Ιατρικών Όρων

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής-Τριανταφυλλίδης

ΙΑΤΕ - Interactive Terminology for Europe  

Inforterm - Βάση Όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online database

Legal Dictionary

Online English Language Dictionaries

Teleterm - Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων

Urban Dictionary (Slang Dictionary)

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας

Meta|φραση - Κέντρο Μεταφραστικών Σπουδών

University of Manchester - Centre for Translation & Intercultural Studies

 

Lexilogia

Translatum