◄◄ πίσω

Επιπλέον υπηρεσίες

 

Στην Adaptum Translations παρέχεται η δυνατότητα της σελιδοποίησης και της εν γένει μορφοποίησης του μεταφρασμένου κειμένου, ώστε αυτό να είναι πανομοιότυπο με το πρωτότυπο (π.χ., για κείμενα που περιέχουν πίνακες, διαγράμματα και εικόνες).

 

Σε περίπτωση που το προς μετάφραση κείμενο υπάρχει μόνο σε έντυπη μορφή, παρέχεται η δυνατότητα Οπτικής Αναγνώρισης Κειμένου (OCR), προκειμένου αυτό να μετατραπεί σε ηλεκτρονική μορφή (ιδιαίτερα χρήσιμο για παλαιά έντυπα).

 

Στις προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται επίσης η δακτυλογράφηση κειμένων παντός τύπου σε πολλές γλώσσες.