Αρχική σελίδα    Προφίλ    Υπηρεσίες   Κοστολόγηση    Επικοινωνία    Σύνδεσμοι

Σε σχέση με τα μεταφραστικά γραφεία, οι freelance μεταφραστές υπερτερούν σε πολλά σημεία. Εργάζονται στην έδρα τους και, δεδομένου ότι έχουν ελαστικό ωράριο, μπορούν να αναλαμβάνουν μεταφράσεις ανά πάσα στιγμή, να ανταποκρίνονται σε πολύ σύντομες προθεσμίες εάν χρειαστεί και να δουλεύουν απερίσπαστοι, γεγονός που ευνοεί την ποιότητα της εργασίας τους. Επίσης, δεν υπάρχουν διαμεσολαβητές. Έτσι, μειώνεται το κόστος της μετάφρασης και αποφεύγονται πιθανές καθυστερήσεις.

 

Το κόστος των μεταφράσεων εξαρτάται από το ζεύγος των γλωσσών, το είδος και το μέγεθος του προς μετάφραση κειμένου και τα χρονικά όρια παράδοσης. Ο υπολογισμός γίνεται βάσει του συνόλου των λέξεων του μεταφρασμένου κειμένου και η εξόφληση πραγματοποιείται με την παράδοση της μετάφρασης. Εάν το προς μετάφραση κείμενο είναι άνω των 2.500 λέξεων (~10 σελίδων) απαιτείται προκαταβολή 30% του προσυμφωνηθέντος ποσού.

 

Τα μεταφρασμένα κείμενα παραδίδονται:

   σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω ταχυδρομείου ή courier ή

   σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail ή fax.

 

H πληρωμή πραγματοποιείται:

   με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή

   με αντικαταβολή.