Αρχική σελίδα    Προφίλ    Υπηρεσίες   Κοστολόγηση    Επικοινωνία    Σύνδεσμοι

Στην Adaptum Translations παρέχονται υπηρεσίες έγκυρης και έγκαιρης μετάφρασης κειμένων* όλων των ειδών σε διάφορους γλωσσικούς συνδυασμούς, καθώς και υπηρεσίες διόρθωσης και επιμέλειας κειμένων. (Επιπλέον Υπηρεσίες)

 

Χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός πηγών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπως δίγλωσσα και μονόγλωσσα λεξικά και ελληνικές και ξένες εγκυκλοπαίδειες. Τα κείμενα ειδικής ορολογίας περνούν πάντα από την επιμέλεια νομικών, ιατρών, οικονομολόγων και επιστημόνων διαφόρων κλάδων. Επίσης, για τη μετάφραση κειμένων τέτοιου είδους, γίνεται χρήση μεταφραστικών μνημών.

 

 

 

 

 

 

*Τα προς μετάφραση κείμενα θεωρούνται εμπιστευτικά.